Thông báo hướng dẫn của Sở Di Trú về việc hết hạn của chương trình EB5 qua trung tâm vùng

Chương trình đầu tư định cư EB-5 qua Trung tâm Vùng sẽ hết hạn vào nửa đêm ngày 30/6/2021, tức vào 12h trưa 1/7 giờ Việt nam, trừ khi Quốc hội đồng ý gia hạn lại chương trình. Điều này sẽ không ảnh hưởng tới các hồ sơ EB-5 được nộp bởi các nhà đầu tư không qua Trung tâm Vùng (đầu tư trực tiếp – ND)

Trong thời gian chờ chương trình Trung tâm Vùng tiếp tục được gia hạn trở lại, Sở Di trú USCIS sẽ chưa thể tiếp nhận các đơn được nhận vào hoặc sau ngày 01/7/2021 bao gồm:

  • Đơn I-924 (Đơn xin xét duyệt Trung tâm Vùng) trừ khi các đơn này là bản bổ sung cho việc cập nhật tên, cấu trúc tổ chức, quyền sở hữu, sự quản lý;
  • Đơn I-526 (Đơn xin nhập cư của nhà đầu tư nước ngoài) nếu khoản đầu tư thông qua một Trung tâm Vùng.

Cho đến khi có thông báo mới, Sở di trú sẽ chưa thể giải quyết bất kỳ đơn kiến nghị nào đang chờ xử lý hoặc loại đơn phụ thuộc vào cơ quan thẩm định đã hết hiệu lực.

Nếu nhà đầu tư đã nhận được thư từ liên quan đến kiến nghị hoặc đơn của mình vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 hoặc trước đó, nhà đầu tư nên xem lại thư bằng văn bản và trả lời trước ngày đáo hạn. Mặc dù Sở di trú chưa thể xem xét phản hồi vào lúc này, những vẫn sẽ nhận và xem xét nếu tình huống có thay đổi.

Bên cạnh đó, Sở di trú vẫn sẽ tiếp tục xem xét và chấp thuận đơn I-829, đơn chuyển đổi tình trạng thường trú nhân như quy trình thông thường, bao gồm những đơn đã nộp vào sau ngày 01/07/2021.

Ngoài ra, Sở di trú sẽ tiếp tục chấp nhận đơn I-485, Đơn Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng, của những đơn I-526 đã được phê duyệt. Tuy nhiên, trong lúc đợi chương trình đợi thông qua, USCIS sẽ chưa thể thực hiện bất kỳ đơn I-485 nào dựa trên đơn I-526 đã được phê duyệt liên kết với Trung Tâm Vùng, trừ khi thị thực thông qua chương trình Trung Tâm Vùng được cấp phép trở lại.

Chúng tôi sẽ công bố những hướng dẫn nếu tình huống thay đổi hoặc cần có những hướng dẫn thêm

Share to:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài Viết Liên Quan

Ms. Nguyễn Thị Phương Trang

(JENNY Trang)

Giám Đốc Kinh Doanh Cấp Cao & Giám Đốc GIA
Chief Business Officer & GIA Director

Ms. Jenny là Chief Business Officer & GIA Director. Đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Public Relation , Event organization, Human Resources trong chuyên ngành kết nối chuyên gia, nhà thầu, đối tác, nhân sự cho các tập đoàn tại Việt Nam và vài nước Châu Á. Có 2 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng và kết nối đối tác nhà phát triển dự án, môi giới bất động sản thuộc CamLy Group.

Ms. Nguyễn Thị Phương Trang
(Jenny Trang)

Giám Đốc Kinh Doanh Cấp Cao & Giám Đốc GIA

Chief Business Officer & GIA Director

Ms. Jenny là Chief Business Officer & GIA Director. Đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Public Relation , Event organization,Human Resources trong chuyên ngành kết nối chuyên gia, nhà thầu, đối tác, nhân sự cho các tập đoàn tại Việt Nam và vài nước Châu Á. Có 2 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng và kết nối đối tác nhà phát triển dự án, môi giới bất động sản thuộc CamLy Group. 

Ms. Camly Dương

CHỦ TỊCH
CEO

Ms. CamLy Dương là Chủ Tịch của ImmiCa và USHome. Trong 10 năm hoạt động, Bà đã giúp người Việt đầu tư vào các dự án bất động sản tại Bắc Mỹ với tổng giá trị hơn nửa tỷ USD. Với tầm nhìn rộng lớn, triết lý kinh doanh trí tuệ và những giá trị cốt lõi nhân văn sâu sắc, Bà Camly đã thu hút các lãnh đạo tài năng từ nhiều quốc gia cùng cống hiến, đưa CamLy JSC kinh doanh thành công trên tầm Quốc tế.

Ms. Camly Dương

CHỦ TỊCH
CEO

Ms. CamLy Dương là Chủ Tịch của ImmiCa và USHome. Trong 10 năm hoạt động, Bà đã giúp người Việt đầu tư vào các dự án bất động sản tại Bắc Mỹ với tổng giá trị hơn nửa tỷ USD. Với tầm nhìn rộng lớn, triết lý kinh doanh trí tuệ và những giá trị cốt lõi nhân văn sâu sắc, Bà Camly đã thu hút các lãnh đạo tài năng từ nhiều quốc gia cùng cống hiến, đưa CamLy JSC kinh doanh thành công trên tầm Quốc tế.