Sở di trú Mỹ nâng thời gian gia hạn tình trạng thường trú nhân lên 24 tháng đối với người nộp đơn I-829

Tin vui từ Cục Di trú Mỹ (USCIS) cho các nhà đầu tư EB5 có Thẻ Xanh Mỹ có điều kiện về việc chuẩn bị nộp bộ đơn I-829 xin gỡ bỏ điều kiện Thẻ Xanh.

Thông thường, khi Thẻ Xanh có điều kiện của các nhà đầu tư EB5 sắp hết hạn, họ sẽ nộp bộ đơn I-829 lên USCIS để xin gỡ bỏ tình trạng này, và chuyển từ Thẻ Xanh 02 năm sang Thẻ Xanh 10 năm. Sau khi hoàn tất việc nộp bộ đơn, nhà đầu tư sẽ nhận được một biên nhận xác nhận hồ sơ đã được ghi nhận vào hệ thống của USCIS. Biên nhận này là xác nhận việc gia hạn tình trạng Thường trú nhân có điều kiện của nhà đầu tư EB5.

Tin vui là từ ngày 4 tháng 9 năm 2021, USCIS sẽ nâng thời gian gia hạn tình trạng Thường trú nhân có điều kiện từ 18 tháng lên 24 tháng cho những người nộp đơn nộp những mẫu đơn yêu cầu của Nhà đầu tư về việc xóa bỏ các điều kiện về tình trạng Thường trú nhân (I- 829) hoăc yêu cầu xóa bỏ điều kiện cư trú (I-751).  Việc thay đổi thời gian gia hạn tình trạng Thường trú nhân từ 18 thành 24 tháng được USCIS thông báo với mục đích phù hợp với thời gian xử lý hiện tại cho hai loại đơn I-829 và I-751, với số lượng đơn nhận được đã tăng lên đáng kể trong  năm qua.

Lưu ý:

Những thường trú nhân có điều kiện nộp các đơn I-829 hoặc đơn I-751 sẽ nhận được một thông báo biên nhận. Biên nhận này cùng với đơn I-551 (Thẻ Thường trú hoặc Thẻ Xanh) được xem như là bằng chứng về việc tiếp tục duy trì tình trạng Thường trú nhân đến 24 tháng sau ngày hết hạn trên Thẻ xanh. Quy định này sẽ đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư trong khi hồ sơ của họ vẫn đang chờ USCIS thụ lý.

Những nhà đầu tư đã nộp đơn yêu cầu gỡ bỏ điều kiện về tình trạng Thường trú nhân trước ngày 04 tháng 09, và những hồ sơ đang chờ xử lý sẽ được USCIS cấp một thông báo biên nhận mới. Và những nhà đầu tư này cũng sẽ được áp dụng theo quy định mới này, có nghĩa họ được tiếp tục gia hạn tình trạng Thường trú nhân sau 24 tháng kể từ ngày Thẻ Xanh hết hạn. 

(Cre: USCIS.gov)

Share to:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài Viết Liên Quan

Ms. Hứa Tố Trân

(Tracy)

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

Ms. Tracy là 1 chuyên gia ở lĩnh vực di trú, cô có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức về đầu tư định cư EB5. Cô và CEO của IMMICA đã lựa chọn những kênh đầu tư Bất động sản Mỹ thích hợp, đàm phán với các đối tác hàng đầu ở Mỹ để chọn các dự án an toàn và lợi nhuận cho các nhà đầu tư Việt Nam. Đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của tập đoàn IMMICA, cô tiếp tục được tin tưởng để đảm nhận vị trí nòng cốt – giám đốc kinh doanh của IMMICA, USHome and USWealth Group.

Ms. Hứa Tố Trân
(Tracy)

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

Ms. Tracy là 1 chuyên gia ở lĩnh vực di trú, cô có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức về đầu tư định cư EB5. Cô và CEO của IMMICA đã lựa chọn những kênh đầu tư Bất động sản Mỹ thích hợp, đàm phán với các đối tác hàng đầu ở Mỹ để chọn các dự án an toàn và lợi nhuận cho các nhà đầu tư Việt Nam. Đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của tập đoàn IMMICA, cô tiếp tục được tin tưởng để đảm nhận vị trí nòng cốt – giám đốc kinh doanh của IMMICA, USHome and USWealth Group.

Ms. Camly Dương

CHỦ TỊCH
CEO

Ms. CamLy Dương là Chủ Tịch của ImmiCa và USHome. Trong 10 năm hoạt động, Bà đã giúp người Việt đầu tư vào các dự án bất động sản tại Bắc Mỹ với tổng giá trị hơn nửa tỷ USD. Với tầm nhìn rộng lớn, triết lý kinh doanh trí tuệ và những giá trị cốt lõi nhân văn sâu sắc, Bà Camly đã thu hút các lãnh đạo tài năng từ nhiều quốc gia cùng cống hiến, đưa CamLy JSC kinh doanh thành công trên tầm Quốc tế.

Ms. Camly Dương

CHỦ TỊCH
CEO

Ms. CamLy Dương là Chủ Tịch của ImmiCa và USHome. Trong 10 năm hoạt động, Bà đã giúp người Việt đầu tư vào các dự án bất động sản tại Bắc Mỹ với tổng giá trị hơn nửa tỷ USD. Với tầm nhìn rộng lớn, triết lý kinh doanh trí tuệ và những giá trị cốt lõi nhân văn sâu sắc, Bà Camly đã thu hút các lãnh đạo tài năng từ nhiều quốc gia cùng cống hiến, đưa CamLy JSC kinh doanh thành công trên tầm Quốc tế.

Ms.Hoàng Diệp Trúc

(Trudi)

GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ

Với nhiều kinh nghiệm về tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng Việt Nam, Ms. Diệp Trúc đã và đang phục vụ Camly Group trong việc phát triển và quản lý kinh doanh. Trách nhiệm của cô là giúp đội ngũ Marketing và Advisor tăng trưởng hiệu quả qua các hoạt động trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn, thuộc mảng đầu tư định cư và đầu tư bất động sản Hoa Kỳ. Cô đạt được nhiều thành tích khi đã giúp hàng trăm nhà đầu tư có được sự thành công trong chương trình EB5 và đạt được lợi nhuận cao với các dự án đầu tư bất động sản Mỹ. Cô cũng là một Master Coach đã giúp nhiều người giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và cuộc sống. Với kinh nghiệm đó, cô giúp Camly Academy xây dựng và phát triển kế hoạch đào tạo để giúp các Đại sứ đầu tư toàn cầu (GIA) có được sự hỗ trợ tốt nhất cho hành trình thành công của họ tại Camly Platform.

Ms. Hoàng Diệp Trúc
(Trudi)

GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ

Với nhiều kinh nghiệm về tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng Việt Nam, Ms. Diệp Trúc đã và đang phục vụ Camly Group trong việc phát triển và quản lý kinh doanh. Trách nhiệm của cô là giúp đội ngũ Marketing và Advisor tăng trưởng hiệu quả qua các hoạt động trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn, thuộc mảng đầu tư định cư và đầu tư bất động sản Hoa Kỳ. Cô đạt được nhiều thành tích khi đã giúp hàng trăm nhà đầu tư có được sự thành công trong chương trình EB5 và đạt được lợi nhuận cao với các dự án đầu tư bất động sản Mỹ. Cô cũng là một Master Coach đã giúp nhiều người giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và cuộc sống. Với kinh nghiệm đó, cô giúp Camly Academy xây dựng và phát triển kế hoạch đào tạo để giúp các Đại sứ đầu tư toàn cầu (GIA) có được sự hỗ trợ tốt nhất cho hành trình thành công của họ tại Camly Platform.