nha dau tu eb5 nop don dong thoi
Nộp hồ sơ đồng thời là gì?

Theo Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 :

“Nếu việc chấp thuận đơn bảo lãnh… sẽ có thị thực ngay lập tức cho người thụ hưởng là người nước ngoài, thì đơn xin điều chỉnh tình trạng của người thụ hưởng là người nước ngoài theo phần này sẽ được coi là đã nộp hợp lệ cho dù đơn được nộp đồng thời hay tiếp theo đơn xin thị thực . ”

Nói một cách đơn giản hơn, việc nộp đơn đồng thời cho phép các nhà đầu tư nhập cư nộp Mẫu I-526 và Mẫu I-485 cùng một lúc, với điều kiện là nhà đầu tư sẽ có thị thực. Mẫu I-485 được nộp khi nhà đầu tư nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng của họ từ loại thị thực này sang loại thị thực khác. Trước đây các nhà đầu tư không thể nộp đơn I-485 cho đến khi đơn I-526 của họ được chấp thuận. Với việc thông qua Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 , công dân nước ngoài ở Hoa Kỳ có thị thực không cư trú hiện có thể nộp I-526 và I-485 đồng thời.

Theo USCIS ( https://egov.uscis.gov/processing-times/ ) thời gian chờ phê duyệt đơn I-526 hiện tại là 47 đến 71 tháng, khiến việc nộp đơn đồng thời là một chiến thắng lớn cho ngành EB-5.

Lợi ích của việc nộp hồ sơ đồng thời

Việc nộp đơn đồng thời là một cải tiến lớn đối với hệ thống EB-5 và sẽ mang lại lợi ích rất nhiều cho các nhà đầu tư nhập cư. Đầu tiên và quan trọng nhất, việc nộp đơn đồng thời sẽ cho phép các nhà đầu tư nhập cư ở lại Hoa Kỳ với đơn xin tình trạng I-485 đang chờ điều chỉnh trong khi đơn I-526 của họ được xem xét. Điều này sẽ cho phép các nhà đầu tư có cơ hội tự do làm việc và học tập ở bất kỳ đâu trên nước Mỹ, dỡ bỏ các hạn chế của thị thực tạm thời. Ngoài ra, việc nộp đơn đồng thời làm cho quá trình EB-5 dễ dàng hơn nhiều cho các nhà đầu tư. Thay vì kéo dài quá trình nộp đơn bằng cách phải đợi I-526 được chấp thuận trước khi nộp đơn I-485, họ có thể nộp mọi thứ cùng một lúc. Cuối cùng, các quy tắc mới về nộp đơn đồng thời có thể giảm bớt khối lượng công việc của các thẩm phán USCIS vì họ sẽ nhận được tất cả thủ tục giấy tờ của nhà đầu tư nhập cư tiềm năng ngay lập tức thay vì chờ đợi để nhận được I-485 sau khi chấp thuận I-526 của nhà đầu tư. Hy vọng rằng, việc hợp nhất khối lượng công việc này sẽ cho phép USCIS xử lý đơn yêu cầu nhanh hơn và tránh các tồn đọng EB-5 trong tương lai.

TÌM HIỂU EB-5 CÓ PHÙ HỢP CHO BẠN KHÔNG?

Với Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 mở ra một kỷ nguyên mới cho chương trình EB-5, không có thời gian nào tốt hơn bây giờ để bắt đầu chuẩn bị đơn xin EB-5 của bạn. Điền vào biểu mẫu đánh giá nhanh của chúng tôi bên dưới và tìm hiểu xem thị thực EB-5 có phải là sự lựa chọn phù hợp với bạn hay không.

 

Share to:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài Viết Liên Quan