Song quốc tịch cho phép một người trở thành công dân của nhiều quốc gia. Nhiều quốc gia trên thế giới cho phép hai quốc tịch. Còn người Việt Nam thì có được mang 2 quốc tịch không?

Luật quốc tịch Việt Nam cho phép công dân Việt Nam mang 2 quốc tịch chỉ trong các trường hợp đặc biệt như: người được Chủ tịch nước cho phép; trường hợp xin trở lại quốc tịch Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn muốn nhập quốc tịch Việt Nam. Trẻ em là con nuôi; người có vợ chồng, cha mẹ đẻ, con đẻ là công dân Việt Nam thì được nhập quốc tịch Việt Nam và giữ lại quốc tịch của họ”

Một vài ví dụ về song tịch:

1. Trẻ em có cha/mẹ là công dân Việt Nam, sinh ra và được khai sinh ở Việt Nam. Tuy nhiên, trẻ em đó đồng thời được cha/mẹ là người quốc tịch khác nhập tịch theo quốc gia cha/ mẹ. Như vậy, trẻ em đó là công dân có 2 quốc tịch.

2. Công dân Việt Nam được vợ/chồng là người quốc tịch khác bảo lãnh, đáp ứng một số điều kiện nhập tịch của quốc gia vợ/chồng thì sau đó có thêm quốc tịch của quốc gia đó.

Việc mang song tịch có ý nghĩa rất quan trọng đối với người Việt Nam đang hoặc có ý định định cư tại nước ngoài. Phần lớn người Việt mong muốn Nhà nước Việt Nam công nhận quy chế hai hoặc đa quốc tịch dành cho họ, nghĩa là họ vừa có quốc tịch Việt, vừa có quốc tịch nước ngoài, đặc biệt là những quốc gia phát triển như Hoa Kỳ. Chính vì thế mà khi dự án Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi) được thông qua ngày 13/11/2008 đã mang đến niềm vui cho rất nhiều người Việt định cư tại nước ngoài vì được hưởng song tịch.

Người song tịch sẽ được hưởng lợi ích và tất cả ưu đãi, quyền lợi về kinh tế, chính trị, phúc lợi của cả hai quốc gia mà họ được công nhận là công dân. Họ có quyền sống, học tập và làm việc, hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe, đứng tên và sở hữu công ty, được sở hữu và mua bán bất động sản, được bảo lãnh người thân, được quyền ứng cử, bầu cử. Đặc biệt, những người song tịch hai quốc tịch sẽ thuận tiện hơn trong việc việc xuất – nhập cảnh bởi họ không cần xin visa hoặc thẻ thường trú nhân vào nước mà họ đang giữ quốc tịch.

Đặc biệt, nếu được công nhận quốc tịch ở các nước châu Âu, bạn có quyền tự do đi lại ở hơn 160 quốc gia thuộc EU mà không cần xin Visa. Con cái bạn cũng sẽ được hưởng nền giáo dục tiên tiến bậc nhất thế giới tại châu Âu, kèm theo đó, từ lớp 1- 12, nếu học ở trường công, con bạn được học hoàn toàn miễn phí. Một ưu điểm nữa của việc mang trong mình hai quốc tịch đó là công dân có thể tự do buôn bán, kinh doanh làm ăn, thành lập doanh nghiệp riêng cho mình tại quốc gia họ sinh sống.

Share to:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài Viết Liên Quan