Suốt 14 năm trong ngành di trú, ImmiCa đã, đang và sẽ luôn cam kết đồng hành nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích Quý Nhà đầu tư. Đặc biệt, đứng trước các thời mốc quan trọng cho việc ủy quyền lại EB-5 Trung tâm Vùng, ImmiCa cam kết nỗ lực cao nhất nhằm có thể góp phần đẩy nhanh tiến độ chương trình.
Mới đây nhất, ImmiCa đã thay mặt nhà đầu tư để viết thư tới tất cả các Trung tâm Vùng nhằm yêu cầu họ hành động mạnh mẽ hơn nữa để Quốc hội Mỹ sớm gia hạn chương trình, hoặc ít nhất phải bảo vệ được các nhà đầu tư EB-5 thiện chí đã nộp hồ sơ trước đây lấy được thẻ xanh Mỹ.
Với rất nhiều tin tức khả quan cho ngày 11/3 tới, ImmiCa tin tưởng rằng, chương trình sẽ sớm được gia hạn. ImmiCa sẽ luôn theo sát và cập nhật thông tin nhanh và chính xác nhất đến Qúy anh chị!

Share to:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài Viết Liên Quan