Dự luật EB-5 2021: “Gia hạn và cải cách EB-5”

Theo tin tức đã thông báo, chương trình Trung tâm EB-5 vùng hiện tại sẽ kết thúc vào 30/6/2021. Trong bối cảnh này, dự luật EB-5 2021 – dự thảo “Gia hạn và cải cách chương trình trung tâm vùng EB-5” đã được đệ trình. Hiện tại vẫn đang chờ phê duyệt chính thức. Theo đó, chương trình Trung tâm vùng EB-5 sẽ được gia hạn đến năm 2026. ImmiCa xin được phép thông tin đến quý vị tóm tắt bản dự thảo do cơ quan đầu tư Hoa Kỳ IIUSA vừa công bố như sau:

Đạo luật về “tính liêm chính và cải cash EB-5”

EB-5 Reform and Integrity Act – đạo luật về “Tính liêm chính và cải cách EB-5” năm 2021. Đạo luật được ban hành với nội dung quan trọng. Nội dung xoay quanh chương trình Trung tâm vùng EB-5. Chương trình hiện tại cung cấp thẻ Xanh Mỹ. Dành cho những cá nhân đầu tư 1,8 triệu USD vào một doanh nghiệp ở Hoa Kỳ. Từ đó sẽ tạo ra 10 việc làm toàn thời gian.  Số tiền giảm xuống còn 900.000 USD ở các khu vực nông thôn. Tỷ lệ thất nghiệp cao (vùng TEA). Đây là những khu vực thường gặp khó khăn trong việc thu hút phát triển và duy trì việc làm.

Chương trình Trung tâm vùng cho phép nhiều nhà đầu tư EB-5 góp chung vốn. Có thể tạo ra khoản đầu tư đáng kể. Kể từ tháng 9/2015, việc ủy ​​quyền cho chương trình Trung tâm vùng được gắn với các phương tiện chi tiêu (spending vehicles). Tuy nhiên, việc này đã bị tách khỏi các khoản ngân sách dành riêng trong quá trình đàm phán. Quá trình đàm phán về dự luật phân bổ omnibus năm tài chính 2021, thực hiện vào 12/2020. Hiện dự luật này sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2021. Trong những năm gần đây, chương trình trung tâm vùng EB-5 đã được giám sát chặt chẽ. Các mối quan tâm đã được đưa ra liên quan đến an ninh quốc gia. Tính dễ bị lừa đảo và lạm dụng của chương trình.

Tính toàn vẹn và an ninh Quốc gia cho chương trình EB-5

Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2021 giải quyết những lo ngại. Bằng cách cung cấp các cải cách quan trọng về tính toàn vẹn và an ninh quốc gia cho chương trình. Luật này sẽ cho phép Bộ An ninh Nội địa (DHS) thực hiện tốt hơn. Thực hiện trong việc chống lại sự lạm dụng và giúp thúc đẩy tính thống nhất của chương trình. Đạo luật mới cũng hướng đến cung cấp cho tất cả các bên liên quan. Đạo luật cung cấp nhiều biện pháp bảo vệ quan trọng. Mục đích để chống lại gian lận và sự ổn định của quá trình tái ủy quyền trung tâm vùng EB-5 trong 5 năm tới.

Thông tin cụ thể về đạo luật EB-5 2021 – Gia hạn và cải cách EB-5

Được sự đồng ý của các Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (R-Iowa.) Và Patrick Leahy (D-Vt.), Đạo luật lưỡng đảng này sẽ thực hiện những điều sau:

PHẦN 1: Luật đặt tên là “Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2021”- “EB-5 Reform and Integrity Act of 2021”.

Điều khoản giám sát cốt lõi

PHẦN 2: Bao gồm các điều khoản giám sát cốt lõi:

 • Kéo dài chương trình Trung tâm vùng EB-5 đến năm 2026;
 • Yêu cầu các trung tâm vùng chịu trách nhiệm giám sát các dự án EB-5 có các chính sách. Thủ tục để bảo vệ chống lại gian lận;
 • Yêu cầu trung tâm vùng nộp kế hoạch kinh doanh dự án EB-5 đã đề xuất với DHS (Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ). Hồ sơ bao gồm cung cấp các hồ sơ về dự án và tài liệu tiếp thị;
 • Yêu cầu chia sẻ nhiều hơn cho các nhà đầu tư EB-5 biết về về rủi ro kinh doanh trọng yếu. Cũng như xung đột lợi ích trong các dự án EB-5.
 • Việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh của DHS có ý nghĩa ràng buộc. Ý nghĩa ràng buộc đối với các nhà đầu tư tiếp theo trong cùng một dự án EB-5. Trừ khi có bằng chứng về gian lận, trình bày sai hoặc thay đổi trọng yếu.
 • Định nghĩa về “tạo ra việc làm” được tăng cường hơn để đảm bảo rằng. Số liệu thống kê tạo việc làm được hỗ trợ bởi các phương pháp luận xác thực. Đồng thời, việc làm được tạo ra phải mới, không chỉ đơn giản là định vị lại. Hoặc ước tính thông qua việc mua trái phiếu công khai.
 • Yêu cầu các trung tâm vùng thông báo cho DHS nếu có những thay đổi quan trọng về cấu trúc tổ chức.
 • Yêu cầu DHS kiểm tra các trung tâm khu vùng 5 năm một lần.

Dự luật EB-5 2021 – Yêu cầu DHS thực hiện các chuyến thăm thực địa đến các dự án EB-5

 • Yêu cầu DHS thực hiện các chuyến thăm thực địa đến các dự án EB-5.
 • Yêu cầu các trung tâm vùng cung cấp báo cáo hàng năm cho DHS. Các NĐT của họ nhằm mục đích hạch toán vốn NĐT. Xác nhận việc tuân thủ các yêu cầu của chương trình.
 • Yêu cầu kiểm tra lý lịch của trung tâm vùng. Các nguyên tắc hoạt động của dự án, trung tâm vùng. Chịu trách nhiệm giám sát sự tham gia của NĐT nước ngoài vào chương trình thị thực này phải là người Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp.
 • Làm rõ rằng việc cung cấp dự án EB-5 tuân theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ (securities law). Các trung tâm khu vực phải sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo tuân thủ luật chứng khoán.
 • Thành lập “EB-5 Integrity Fund” – “Quỹ liêm chính EB-5”. Trong đó, các trung tâm vùng và nhà đầu tư sẽ trả phí để DHS thực hiện kiểm toán. Cũng như triển khai thăm địa điểm nhằm phát hiện và điều tra gian lận ở Hoa Kỳ và nước ngoài.
 • Yêu cầu các đại lý nước ngoài và bên thứ ba quảng bá chương trình EB-5 ở nước ngoài. Họ phải đăng ký với DHS và tuân thủ các hướng dẫn về đại diện cho quy trình cấp thị thực. Và tuân thủ luật pháp.

Tăng cường khả năng của DHS trong việc kiểm tra vốn của NĐT nước ngoài

 • Tăng cường khả năng của DHS trong việc kiểm tra vốn của NĐT nước ngoài. Đảm bảo nguồn vốn vốn đầu tư hợp pháp. Trong đó bao gồm bất kỳ khoản được tặng hoặc cho nhà đầu tư vay.
 • Cho phép các NĐT EB-5 đã bị lừa dối trong dự án trước đây được tiếp tục tham gia vào chương trình. Nếu họ không liên quan đến gian lận. Điều kiện là hồ sơ các NĐT này liên kết với các thực thể EB-5 ở trạng thái tốt. Đáp ứng tất cả yêu cầu khác của chương trình.
 • Cung cấp quyền hạn cao hơn cho DHS để từ chối. Hoặc thu hồi phê duyệt các đơn đăng ký có gian lận, tội phạm lạm dụng. Hoặc đe dọa đến an toàn công cộng hoặc an ninh quốc gia.
 • Cung cấp cho các NĐT và đương đơn xem xét phúc thẩm hành chính. Đối với một số quyết định và phán quyết của DHS.
 • Yêu cầu vốn NĐT phải được duy trì trong các tài khoản không đến hạn tại các ngân hàng Hoa Kỳ để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích tiền của nhà đầu tư;
 • Yêu cầu các dự án EB-5 sử dụng một nhà quản lý quỹ. Hoặc thực hiện một cuộc kiểm toán độc lập hàng năm. Mục đích để ngăn chặn việc sử dụng sai quỹ của nhà đầu tư;
 • Các biện pháp bảo đảm nguồn quỹ liêm chính sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày ban hành.

Chi tiết về đạo luật EB-5 2021

PHẦN THỨ 3: Thực hiện các thay đổi tương ứng, kỹ thuật và dựa trên hiệu quả đối với quy trình xử lý hồ sơ EB-5.

PHẦN 4:

 • Cung cấp định nghĩa cho các thuật ngữ được sử dụng trong toàn bộ đạo luật;
 • Thắt chặt định nghĩa về “vốn” EB-5 để đảm bảo tính toàn vẹn của vốn nhà đầu tư;
 • Bảo vệ chống lại việc hồ sơ con cái của một số nhà đầu tư EB-5 bị chấm dứt hoặc đơn xin xóa bỏ các điều kiện bị từ chối, bằng cách quy định rằng, nếu nhà đầu tư nhập cư nộp đơn lần nữa, con trai hoặc con gái chưa lập gia đình đã đủ 21 tuổi có thể vẫn được coi là con của người bảo lãnh EB-5.

Dự luật EB-5 2021 – Giảm thời gian xử lý đơn yêu cầu

PHẦN 5: Cho phép các nhà đầu tư đã nộp đơn EB-5 hoặc được chấp thuận đơn được xem xét để đủ điều kiện tham gia chương trình theo luật hiện hành.

Thứ 6: Giảm thời gian xử lý đơn yêu cầu, vốn đã bị cản trở bởi việc quá chậm trễ, bằng cách yêu cầu điều chỉnh phí theo mức cần thiết để đạt được quá trình xử lý nhanh hơn.

PHẦN 7: Nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch bằng cách yêu cầu nhân viên DHS ghi lại các thông tin liên lạc nhất định và bằng cách cấm đối xử ưu đãi.

Có thể thấy với dự luật EB-5 2021 “Gia hạn và cải cách EB-5” mang đến nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư EB-5. Từ đó khiến cho quá trình hiện thực hóa giấc mơ của các gia đình được thúc đẩy nhanh hơn. Với ImmiCa, sự thành công của khách hàng chính là sứ mệnh của chúng tôi. Hãy liên hệ với ImmICa tại đây để có thêm thông tin về diện đầu tư định cư EB-5, diện đầu tư hot nhất và được chính phủ Mỹ khuyến khích nhất năm 2021.

Share to:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài Viết Liên Quan

Ms.Hoàng Diệp Trúc

(Trudi)

GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ

Với nhiều kinh nghiệm về tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng Việt Nam, Ms. Diệp Trúc đã và đang phục vụ Camly Group trong việc phát triển và quản lý kinh doanh. Trách nhiệm của cô là giúp đội ngũ Marketing và Advisor tăng trưởng hiệu quả qua các hoạt động trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn, thuộc mảng đầu tư định cư và đầu tư bất động sản Hoa Kỳ. Cô đạt được nhiều thành tích khi đã giúp hàng trăm nhà đầu tư có được sự thành công trong chương trình EB5 và đạt được lợi nhuận cao với các dự án đầu tư bất động sản Mỹ. Cô cũng là một Master Coach đã giúp nhiều người giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và cuộc sống. Với kinh nghiệm đó, cô giúp Camly Academy xây dựng và phát triển kế hoạch đào tạo để giúp các Đại sứ đầu tư toàn cầu (GIA) có được sự hỗ trợ tốt nhất cho hành trình thành công của họ tại Camly Platform.

Ms. Hoàng Diệp Trúc
(Trudi)

GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ

Với nhiều kinh nghiệm về tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng Việt Nam, Ms. Diệp Trúc đã và đang phục vụ Camly Group trong việc phát triển và quản lý kinh doanh. Trách nhiệm của cô là giúp đội ngũ Marketing và Advisor tăng trưởng hiệu quả qua các hoạt động trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn, thuộc mảng đầu tư định cư và đầu tư bất động sản Hoa Kỳ. Cô đạt được nhiều thành tích khi đã giúp hàng trăm nhà đầu tư có được sự thành công trong chương trình EB5 và đạt được lợi nhuận cao với các dự án đầu tư bất động sản Mỹ. Cô cũng là một Master Coach đã giúp nhiều người giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và cuộc sống. Với kinh nghiệm đó, cô giúp Camly Academy xây dựng và phát triển kế hoạch đào tạo để giúp các Đại sứ đầu tư toàn cầu (GIA) có được sự hỗ trợ tốt nhất cho hành trình thành công của họ tại Camly Platform.

Ms. Camly Dương

CHỦ TỊCH
CEO

Ms. CamLy Dương là Chủ Tịch của ImmiCa và USHome. Trong 10 năm hoạt động, Bà đã giúp người Việt đầu tư vào các dự án bất động sản tại Bắc Mỹ với tổng giá trị hơn nửa tỷ USD. Với tầm nhìn rộng lớn, triết lý kinh doanh trí tuệ và những giá trị cốt lõi nhân văn sâu sắc, Bà Camly đã thu hút các lãnh đạo tài năng từ nhiều quốc gia cùng cống hiến, đưa CamLy JSC kinh doanh thành công trên tầm Quốc tế.

Ms. Camly Dương

CHỦ TỊCH
CEO

Ms. CamLy Dương là Chủ Tịch của ImmiCa và USHome. Trong 10 năm hoạt động, Bà đã giúp người Việt đầu tư vào các dự án bất động sản tại Bắc Mỹ với tổng giá trị hơn nửa tỷ USD. Với tầm nhìn rộng lớn, triết lý kinh doanh trí tuệ và những giá trị cốt lõi nhân văn sâu sắc, Bà Camly đã thu hút các lãnh đạo tài năng từ nhiều quốc gia cùng cống hiến, đưa CamLy JSC kinh doanh thành công trên tầm Quốc tế.

Ms. Hứa Tố Trân

(Tracy)

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

Ms. Tracy là 1 chuyên gia ở lĩnh vực di trú, cô có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức về đầu tư định cư EB5. Cô và CEO của IMMICA đã lựa chọn những kênh đầu tư Bất động sản Mỹ thích hợp, đàm phán với các đối tác hàng đầu ở Mỹ để chọn các dự án an toàn và lợi nhuận cho các nhà đầu tư Việt Nam. Đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của tập đoàn IMMICA, cô tiếp tục được tin tưởng để đảm nhận vị trí nòng cốt – giám đốc kinh doanh của IMMICA, USHome and USWealth Group.

Ms. Hứa Tố Trân
(Tracy)

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

Ms. Tracy là 1 chuyên gia ở lĩnh vực di trú, cô có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức về đầu tư định cư EB5. Cô và CEO của IMMICA đã lựa chọn những kênh đầu tư Bất động sản Mỹ thích hợp, đàm phán với các đối tác hàng đầu ở Mỹ để chọn các dự án an toàn và lợi nhuận cho các nhà đầu tư Việt Nam. Đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của tập đoàn IMMICA, cô tiếp tục được tin tưởng để đảm nhận vị trí nòng cốt – giám đốc kinh doanh của IMMICA, USHome and USWealth Group.