[Cập nhật bản tin của AIIA, Link gốc tại ĐÂY]

Vài tuần tiếp theo sẽ là thời điểm quyết định của chương trình EB-5 Trung tâm Vùng (TTV). Omnibus dự kiến ​​sẽ thông qua vào ngày 11 tháng 3 (mặc dù một số suy đoán cho rằng phải tới cuối tháng 3) và cơ hội thật sự rằng dự luật cải cách và ủy quyền lại EB-5 TTV sẽ được đính kèm. Mặc dù có rất nhiều điều đang diễn ra, nhưng chúng tôi dự đoán rằng những điều sau sẽ xảy ra trong những ngày và tuần tới dựa trên các nguồn đáng tin cậy từ Quốc hội:

1/ Hai thượng nghị sĩ (TNS) Leahy và Grassley –những người đã và đang làm việc để cải tiến và chỉnh sửa ngôn ngữ trong dự luật ủy quyền được đề xuất của mình – sẽ sớm đưa ra ngôn ngữ ủy quyền và toàn vẹn trong dự luật đề xuất của họ. Đề xuất này hầu như dựa trên dự luật S.831 (Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5- 2021) cùng với các điều khoản của Quy chế hiện đại hóa EB-5 2019 (vốn bị bác bỏ sau phán quyết của tòa năm 2021). Dự kiến ​​rằng dự luật này sẽ hầu như không có “các mục mong muốn” của ngành nhưng có thể có những thay đổi nhỏ dựa trên những đề xuất đồng thuận ngành. AIIA luôn khẳng định rằng việc ủy ​​quyền lại EB-5 TTV sẽ do văn phòng của 2 TNS này quyết định, và nó chắc chắn đang diễn ra theo cách đó.
2/ Văn phòng của 2 TNS sẽ lưu hành ngôn ngữ của dự luật đề xuất này đến các văn phòng khác trên đồi Capital trước khi phát hành đến công chúng.
3/ Sau khi các TNS Grassley và Leahy đưa ra dự luật đề xuất, TNS Schumer có thể thay mặt ngành để thương lượng nhằm đi đến thỏa thuận cuối cùng mang tính hợp lý hơn cho các TTVs ở đô thị. Chúng tôi tin rằng mức tiền đầu tư tối thiểu và định nghĩa vùng TEA sẽ là những điểm thương lượng chính.
4/ Mặc dù chưa rõ những nhượng bộ nào sẽ được thực hiện đối với những phân khúc ngành, đặc biệt là các nhà phát triển đô thị, nhưng dự kiến đề xuất của 2 TNS sẽ là thỏa thuận cuối cùng cho việc đính kèm. Nếu nhận được sự chấp thuận của ngành và được thông qua cùng với Omnibus, thì EB-5 TTV ngay lập tức được ủy quyền lại, các đơn mới có thể nộp, các hồ sơ pending tiếp tục được xử lý và được cấp thị thực.
5/ Trong khi đó, “dự luật đồng thuận ngành”, hay còn gọi là “dự luật Nadler” vẫn đang được một số thành viên trong ngành ủng hộ. AIIA đã thành công trong việc đưa điều khoản bất hồi tố vào văn bản dự luật này với sự hỗ trợ từ văn phòng Cố vấn trưởng của Tiểu ban Nhập cư Hạ viện. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng dự luật này sẽ không tiến triển hơn nữa trong khi các TNS Leahy và Grassley đang thúc đẩy tiến trình và chính dự luật đề xuất của họ sẽ tạo nền tảng cho bất kỳ sự ủy quyền lại nào.
6/ Chắc chắn sẽ có sự không hài lòng với thỏa thuận cuối cùng từ một số người và họ sẽ cố gắng ngăn chặn nó, và đây cũng là một thử thách trong việc ủy quyền lại chương trình.
7/ Một thực tế là, chừng nào chương trình còn mất hiệu lực, khả năng đưa nó trở lại càng ít. Việc đưa chương trình trở lại sau một thời gian dài trì hoãn sẽ không được coi là một nỗ lực khôi phục mà có thể được xem xét như một sáng kiến nhập cư mới – điều sẽ gây khó khăn hơn tại Quốc hội.
Quá trình đàm phán dự luật EB-5 cần phải kết thúc tốt đẹp trước ngày 11 tháng 3 (hoặc một ngày mới sau đó nếu Omnibus bị dời lại) để Quốc hội có đủ thời gian cho các quy trình thông qua.
Chúng tôi biết rằng những điểm trên hoàn toàn trái ngược với thông điệp của một số người trong ngành rằng TNS Schumer mới là người có sức ảnh hưởng và những điều khoản của đề xuất cuối cùng sẽ do Lãnh đạo Đa Số – thay mặt cho một nhóm người trong ngành quyết định. Điểm mấu chốt ở đây sẽ là, chỉ có thể đạt được thỏa thuận về EB-5 nếu ngành và Leahy-Grassley đạt được tiếng nói chung.

CÁC RÀO CẢN CÓ THỂ XẢY RA?

1/ Không đồng thuận về ngôn ngữ ủy quyền lại: Vấn đề này vốn đã cản trở ngành EB-5 trong nhiều năm nay. Vẫn có khả năng rõ ràng rằng một số nhóm người trong ngành và / hoặc một số nhà phát triển bất động sản nhất định tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với các điều khoản của ủy quyền lại EB-5. Một số nhà phát triển đã trở nên quen thuộc với các mô hình vốn trước đây, và một sự thay đổi về mô hình vốn có thể khiến họ không thay đổi lập trường của mình. Như chúng tôi đã nói trong bản cập nhật số 5 lần trước, “Sự thành công của nỗ lực ủy quyền lại sẽ phụ thuộc vào cách ngành bảo vệ lợi ích của chính mình trong khi nhận ra rằng họ không có vốn chính trị cần thiết để đối đầu với các TNS chủ chốt, những người có thể dễ dàng bác bỏ nó.”
2/ Ngoài ra, cuộc xung đột tại Ukraine cũng đang làm chệch hướng sự chú ý của Quốc hội. Có thể Quốc hội sẽ tập trung hỗ trợ Ukraine thay vì thông qua Omnibus vào ngày 11 tháng 3, điều này cũng đồng nghĩa làm chậm trễ sự ủy quyền lại EB-5 TTV.

THÔNG TIN TỪ USCIS.

Gần đây AIIA đã được thông báo rằng USCIS đã nói rõ với Phòng Thương mại rằng họ không có kế hoạch giữ các hồ sơ pending và đơn điều chỉnh tình trạng liên quan đến EB-5 TTV vô thời hạn. Chúng tôi cho rằng đây là một nỗ lực của họ nhằm thúc đẩy Quốc hội và ngành hướng tới một thỏa thuận ủy quyền lại đính kèm cùng Omnibus sắp tới.
Đối với các nhà đầu tư, quyết định này càng làm tăng sự may rủi cho bất kỳ tính toán sai lầm nào trong các cuộc đàm phán về EB-5. Nếu Omnibus không chứa bất kỳ dự luật ủy quyền lại EB-5 hoặc điều khoản bất hồi tố, rất có khả năng USCIS sẽ từ chối tất cả các đơn I-526 và I-485 đang chờ xử lý.

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ FIFPA

Trước tiên, cần nhắc lại, ưu tiên của AIIA là có được điều khoản bất hồi tố như một phần của dự luật ủy quyền lại hoặc một luật độc lập. Mặc dù chúng tôi đã nhận xét về triển vọng của dự luật Leahy-Grassley so với dự luật Nadler, nhưng điều tối quan trọng là FIFPA là một phần của bất kỳ và tất cả các đề xuất EB-5. Chúng tôi ủng hộ cách thức thuận lợi nhất miễn là điều khoản bất hồi tố được bao gồm. Như đã đề cập, AIIA đã thành công trong việc thực hiện những thay đổi đáng kể đối với các phần nội dung của dự luật Nadler. Ngôn ngữ được thông qua trong dự luật này hiện phản ánh tinh thần của dự luật FIFPA mà chúng tôi đã soạn thảo.
Liên quan đến dự luật Leahy / Grassley, như chúng tôi đã đề cập, văn bản dự luật đề xuất được phát hành đầu tiên dự kiến ​​chỉ thay đổi một ít so với dự luật S.831 trước đó của họ. AIIA đã liên hệ với 2 văn phòng TNS và đã nhận được phản hồi tích cực về các đề xuất của chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi đã được yêu cầu gửi văn bản dự luật FIFPA để họ xem xét sang ngôn ngữ kết hợp.
Chúng tôi vẫn tin rằng Quốc hội không hề mong muốn giải quyết nhiều vấn đề EB-5 một cách riêng biệt mà chỉ muốn giải quyết tất cả các vấn đề EB-5 trong một lần duy nhất. Tuy nhiên, việc phá vỡ các cuộc đàm phán hoặc một cố gắng nhằm ngăn chặn nỗ lực ủy quyền lại chương trình của Leahy / Grassley có thể khiến điều khoản bất hồi tố là điều khả thi duy nhất trình lên Đại hội. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ việc thông qua điều khoản bất hồi tố trên bất kỳ ủy quyền lại nào hoặc như một đề xuất độc lập dưới hình thức dự luật FIFPA.
Cuối cùng, điều khoản bất hồi tố tiếp tục nhận được sự ủng hộ của ngành. Chúng tôi hiện đang kết nối với các nhà phát triển dự án cũng như các bên cung cấp dịch vụ EB-5, những người ủng hộ vô điều kiện cho FIFPA cũng như đóng góp các hỗ trợ có giá trị cho chúng tôi. AIIA vẫn đang làm việc để xây dựng một liên kết thống nhất ủng hộ điều khoản bất hồi tố.

KIỆN TỤNG CHỐNG LẠI USCIS

Chúng tôi vẫn cho rằng việc kiện USCIS không phải là một sự đảm bảo và chúng tôi tiếp tục tin tưởng các nỗ lực vận động hành lang của mình sẽ là cách thức hiệu quả và nhanh chóng hơn để đạt được các mục tiêu của chúng tôi.
Tuy nhiên, trước nguy cơ bị từ chối và các thành viên của chúng tôi cần được bảo vệ trong trường hợp nỗ lực lập pháp không thành công, chúng tôi sẵn sàng cho các lựa chọn kiện tụng. Sau nhiều cuộc thảo luận với một số luật sư của nhiều công ty trong suốt tám tháng qua, AIIA tin rằng các vụ kiện được đề xuất gần đây từ cả Galati / IMMPACT và Wasden Banias có giá trị lớn nhất. Do đó, chúng tôi đã quyết định triển khai các tùy chọn này đến thành viên của AIIA.
Tại thời điểm này, AIIA không có kế hoạch tài trợ cho bất kỳ nỗ lực kiện tụng nào. Nguồn tài trợ của chúng tôi vẫn được cam kết hướng tới các mục tiêu mà chúng tôi đã được quyên góp – các nỗ lực vận động hành lang và quan hệ công chúng. Do đó, chúng tôi cam kết hỗ trợ các thành viên quan tâm đến việc kiện tụng cho chính họ.
AIIA sẽ chú trọng xem xét việc nộp đơn kiện với tư cách là nguyên đơn chính nếu như không có dự luật đề xuất EB-5 nào được đính kèm với Omnibus. Việc một tổ chức phi lợi nhuận như chúng tôi tham gia một vụ kiện sẽ làm tăng thêm uy tín và lợi thế của đơn khiếu nại. Tuy nhiên, để làm như vậy, AIIA sẽ phải thiết lập ‘một vị thế’ trong vấn đề bằng cách thể hiện tác hại trực tiếp đến các thành viên của chúng tôi. Do đó, AIIA đang triển khai chương trình đăng ký thành viên mới (cụ thể như bên dưới).
Các thành viên AIIA đủ điều kiện có thể sẽ được chiết khấu phí pháp lý trong 2 vụ kiện Galati / IMMPACT và Wasden Banias, và các thông tin cần thiết sẽ được gửi ngay đến thành viên quan tâm.

Share to:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài Viết Liên Quan