Vừa qua, vào ngày 13 tháng 7 năm 2017, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã tổ chức buổi gặp gỡ, lắng nghe những ý kiến của các bên liên quan đến chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 nhằm xúc tiến những đề xuất, cải cách tốt hơn cho chương trình và các nhà đầu tư.

uscis-meeting

Trong phạm vi buổi gặp mặt, USCIS đã phản hồi về những thay đổi về chính sách đối với Chương trình EB-5 và các Trung tâm vùng. Đồng thời, USCIS yêu cầu các bên liên quan đưa ra những ý kiến về thời gian gia hạn, về các quy trình làm việc, về sử dụng các phương pháp tạo việc làm gián tiếp… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường tính toàn vẹn của chương trình.

Dưới đây, ImmiCa tóm lược lại các ý kiến nhận được trong từng chủ đề về chương trình EB-5:

Chu kỳ của trung tâm vùng

Nhiều ý kiến thảo luận cần phải có sự rõ ràng rõ ràng hơn về các yêu cầu của USCIS đối với việc chỉ định, duy trì và chấm dứt việc thiết lập một Trung tâm Khu vực EB-5 mới. Gợi ý bao gồm:

• Nên có hướng dẫn bằng văn bản về trách nhiệm của Trung tâm Khu vực về “Tham gia vào việc giám sát các hoạt động đầu tư vốn và các công việc được tạo ra hoặc duy trì”.
• Có Hướng dẫn bằng văn bản về cách Trung tâm Khu vực muốn ngừng hoạt động và ngừng tài trợ các dự án đầu tư EB-5 mới để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư EB-5.
• Thông tin liên lạc và tương tác thường xuyên hơn với IPO đối với các vấn đề chính sách không dành riêng cho từng trường hợp, nhằm giúp các nhà đầu tư chuẩn bị I-924 được tốt hơn.
• Cần mở lại các hồ sơ I-526 bị từ chối nếu một Trung tâm khu vực có ý kiến để mở lại / xem xét lại.
Các bên liên quan nhìn chung đồng ý rằng nên có những cải cách cho Trung tâm Vùng EB-5 để đảm bảo tính toàn vẹn và sự tồn tại thương mại của chương trình EB-5.

Quy trình mẫu
Phần lớn các luật sư, các bên tham gia chỉ ra rằng nên có một quá trình phê duyệt mẫu bắt buộc vì sẽ có lợi cho tính toàn vẹn của chương trình EB-5. Các nhận xét liên quan đến quy trình mẫu bao gồm:

• Thời gian xử lý, phê duyệt cho đơn I-924 nên bắt buộc 90 hoặc 180 ngày để việc tài trợ vốn EB-5 sẽ trở nên hấp dẫn hơn đáng kể.
• Xem xét yêu cầu hiện tại của USCIS đối với việc sử dụng vốn EB-5, cũng như các vấn đề giữa thời gian đệ trình mẫu I-924 và nộp đơn I-526 .

• Cho các dự án EB-5 sửa đổi tài liệu dự án để đáp ứng chính sách mới của USCIS về “thời gian duy trì” và hoàn trả vốn EB-5.
• Việc phân bổ lại tài nguyên IPO cho các hồ sơ I-924 đã được phê duyệt nhanh hơn, và cũng đẩy nhanh tiến trình xử lý đơn I-526.
• Xoá bỏ các hạn chế về địa lý của Trung tâm khu vực đã công bố vào tháng 12 năm 2016.
USCIS có khả năng sẽ nâng cao tính toàn vẹn và tính khả thi của Chương trình EB-5 không chỉ đơn thuần là các chính sách mà còn xem xét thực tế quanh việc tăng vốn đầu tư EB-5, các yêu cầu về tài chính…

Tạo việc làm gián tiếp
Có một số ít ý kiến đóng góp của các bên liên quan về việc tạo việc làm gián tiếp, bao gồm:
• Đưa ra các quy định cụ thể để chấp nhận cho việc tạo việc làm gián tiếp và tạo ra.
• Xem xét lại nhu cầu thêm chứng cứ cho thấy các công việc gián tiếp tạo ra, hoặc được tạo ra, là toàn thời gian, do bản chất của các phương thức tạo mẫu tạo việc làm được chấp nhận.

Thông qua cuộc họp và lắng nghe trực tiếp ý kiến, chia sẻ của các bên liên quan như vậy, rõ ràng là Sở Di trú Mỹ USCIS đang cố gắng kết nối, thu hút các bên liên quan đến chương trình EB-5 để giải quyết hoặc làm rõ các vấn đề quan trọng nhằm tăng cường tính toàn vẹn và tính khả thi của Chương trình EB-5. Các bên liên quan EB-5, các nhà đầu tư hy vọng rằng các cuộc cải cách của USCIS sẽ được thực hiện một cách minh bạch và ưu tiên quyền lợi cho chương trình và các nhà đầu tư.

Luca ImmiCa (Theo IIUSA)

Nội dung tham khảo:

Share to:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài Viết Liên Quan

Đầu tư EB-5 lấy thẻ xanh Mỹ đã quay về 500.000 USD

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Ms.Hoàng Diệp Trúc

(Trudi)

GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ

Với nhiều kinh nghiệm về tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng Việt Nam, Ms. Diệp Trúc đã và đang phục vụ Camly Group trong việc phát triển và quản lý kinh doanh. Trách nhiệm của cô là giúp đội ngũ Marketing và Advisor tăng trưởng hiệu quả qua các hoạt động trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn, thuộc mảng đầu tư định cư và đầu tư bất động sản Hoa Kỳ. Cô đạt được nhiều thành tích khi đã giúp hàng trăm nhà đầu tư có được sự thành công trong chương trình EB5 và đạt được lợi nhuận cao với các dự án đầu tư bất động sản Mỹ. Cô cũng là một Master Coach đã giúp nhiều người giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và cuộc sống. Với kinh nghiệm đó, cô giúp Camly Academy xây dựng và phát triển kế hoạch đào tạo để giúp các Đại sứ đầu tư toàn cầu (GIA) có được sự hỗ trợ tốt nhất cho hành trình thành công của họ tại Camly Platform.

Ms. Hoàng Diệp Trúc
(Trudi)

GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ

Với nhiều kinh nghiệm về tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng Việt Nam, Ms. Diệp Trúc đã và đang phục vụ Camly Group trong việc phát triển và quản lý kinh doanh. Trách nhiệm của cô là giúp đội ngũ Marketing và Advisor tăng trưởng hiệu quả qua các hoạt động trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn, thuộc mảng đầu tư định cư và đầu tư bất động sản Hoa Kỳ. Cô đạt được nhiều thành tích khi đã giúp hàng trăm nhà đầu tư có được sự thành công trong chương trình EB5 và đạt được lợi nhuận cao với các dự án đầu tư bất động sản Mỹ. Cô cũng là một Master Coach đã giúp nhiều người giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và cuộc sống. Với kinh nghiệm đó, cô giúp Camly Academy xây dựng và phát triển kế hoạch đào tạo để giúp các Đại sứ đầu tư toàn cầu (GIA) có được sự hỗ trợ tốt nhất cho hành trình thành công của họ tại Camly Platform.

Ms. Camly Dương

CHỦ TỊCH
CEO

Ms. CamLy Dương là Chủ Tịch của ImmiCa và USHome. Trong 10 năm hoạt động, Bà đã giúp người Việt đầu tư vào các dự án bất động sản tại Bắc Mỹ với tổng giá trị hơn nửa tỷ USD. Với tầm nhìn rộng lớn, triết lý kinh doanh trí tuệ và những giá trị cốt lõi nhân văn sâu sắc, Bà Camly đã thu hút các lãnh đạo tài năng từ nhiều quốc gia cùng cống hiến, đưa CamLy JSC kinh doanh thành công trên tầm Quốc tế.

Ms. Camly Dương

CHỦ TỊCH
CEO

Ms. CamLy Dương là Chủ Tịch của ImmiCa và USHome. Trong 10 năm hoạt động, Bà đã giúp người Việt đầu tư vào các dự án bất động sản tại Bắc Mỹ với tổng giá trị hơn nửa tỷ USD. Với tầm nhìn rộng lớn, triết lý kinh doanh trí tuệ và những giá trị cốt lõi nhân văn sâu sắc, Bà Camly đã thu hút các lãnh đạo tài năng từ nhiều quốc gia cùng cống hiến, đưa CamLy JSC kinh doanh thành công trên tầm Quốc tế.

Ms. Hứa Tố Trân

(Tracy)

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

Ms. Tracy là 1 chuyên gia ở lĩnh vực di trú, cô có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức về đầu tư định cư EB5. Cô và CEO của IMMICA đã lựa chọn những kênh đầu tư Bất động sản Mỹ thích hợp, đàm phán với các đối tác hàng đầu ở Mỹ để chọn các dự án an toàn và lợi nhuận cho các nhà đầu tư Việt Nam. Đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của tập đoàn IMMICA, cô tiếp tục được tin tưởng để đảm nhận vị trí nòng cốt – giám đốc kinh doanh của IMMICA, USHome and USWealth Group.

Ms. Hứa Tố Trân
(Tracy)

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

Ms. Tracy là 1 chuyên gia ở lĩnh vực di trú, cô có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức về đầu tư định cư EB5. Cô và CEO của IMMICA đã lựa chọn những kênh đầu tư Bất động sản Mỹ thích hợp, đàm phán với các đối tác hàng đầu ở Mỹ để chọn các dự án an toàn và lợi nhuận cho các nhà đầu tư Việt Nam. Đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của tập đoàn IMMICA, cô tiếp tục được tin tưởng để đảm nhận vị trí nòng cốt – giám đốc kinh doanh của IMMICA, USHome and USWealth Group.