0902 997933/ 0909 184599

Đầu tư định cư Mỹ EB-5: Sở Di trú Mỹ lắng nghe để đề xuất cải cách cho chương trình

dau-tu-dinh-cu-my-eb-5-so-di-tru-my-lang-nghe-de-de-xuat-cai-cach-cho-chuong-trinh
 21/07/2017

Vừa qua, vào ngày 13 tháng 7 năm 2017, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã tổ chức buổi gặp gỡ, lắng nghe những ý kiến của các bên liên quan đến chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 nhằm xúc tiến những đề xuất, cải cách tốt hơn cho chương trình và các nhà đầu tư.

uscis-meeting

Trong phạm vi buổi gặp mặt, USCIS đã phản hồi về những thay đổi về chính sách đối với Chương trình EB-5 và các Trung tâm vùng. Đồng thời, USCIS yêu cầu các bên liên quan đưa ra những ý kiến về thời gian gia hạn, về các quy trình làm việc, về sử dụng các phương pháp tạo việc làm gián tiếp… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường tính toàn vẹn của chương trình.

Dưới đây, ImmiCa tóm lược lại các ý kiến nhận được trong từng chủ đề về chương trình EB-5:

Chu kỳ của trung tâm vùng

Nhiều ý kiến thảo luận cần phải có sự rõ ràng rõ ràng hơn về các yêu cầu của USCIS đối với việc chỉ định, duy trì và chấm dứt việc thiết lập một Trung tâm Khu vực EB-5 mới. Gợi ý bao gồm:

• Nên có hướng dẫn bằng văn bản về trách nhiệm của Trung tâm Khu vực về "Tham gia vào việc giám sát các hoạt động đầu tư vốn và các công việc được tạo ra hoặc duy trì".
• Có Hướng dẫn bằng văn bản về cách Trung tâm Khu vực muốn ngừng hoạt động và ngừng tài trợ các dự án đầu tư EB-5 mới để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư EB-5.
• Thông tin liên lạc và tương tác thường xuyên hơn với IPO đối với các vấn đề chính sách không dành riêng cho từng trường hợp, nhằm giúp các nhà đầu tư chuẩn bị I-924 được tốt hơn.
• Cần mở lại các hồ sơ I-526 bị từ chối nếu một Trung tâm khu vực có ý kiến để mở lại / xem xét lại.
Các bên liên quan nhìn chung đồng ý rằng nên có những cải cách cho Trung tâm Vùng EB-5 để đảm bảo tính toàn vẹn và sự tồn tại thương mại của chương trình EB-5.

Quy trình mẫu
Phần lớn các luật sư, các bên tham gia chỉ ra rằng nên có một quá trình phê duyệt mẫu bắt buộc vì sẽ có lợi cho tính toàn vẹn của chương trình EB-5. Các nhận xét liên quan đến quy trình mẫu bao gồm:

• Thời gian xử lý, phê duyệt cho đơn I-924 nên bắt buộc 90 hoặc 180 ngày để việc tài trợ vốn EB-5 sẽ trở nên hấp dẫn hơn đáng kể.
• Xem xét yêu cầu hiện tại của USCIS đối với việc sử dụng vốn EB-5, cũng như các vấn đề giữa thời gian đệ trình mẫu I-924 và nộp đơn I-526 .

• Cho các dự án EB-5 sửa đổi tài liệu dự án để đáp ứng chính sách mới của USCIS về "thời gian duy trì" và hoàn trả vốn EB-5.
• Việc phân bổ lại tài nguyên IPO cho các hồ sơ I-924 đã được phê duyệt nhanh hơn, và cũng đẩy nhanh tiến trình xử lý đơn I-526.
• Xoá bỏ các hạn chế về địa lý của Trung tâm khu vực đã công bố vào tháng 12 năm 2016.
USCIS có khả năng sẽ nâng cao tính toàn vẹn và tính khả thi của Chương trình EB-5 không chỉ đơn thuần là các chính sách mà còn xem xét thực tế quanh việc tăng vốn đầu tư EB-5, các yêu cầu về tài chính…

Tạo việc làm gián tiếp
Có một số ít ý kiến đóng góp của các bên liên quan về việc tạo việc làm gián tiếp, bao gồm:
• Đưa ra các quy định cụ thể để chấp nhận cho việc tạo việc làm gián tiếp và tạo ra.
• Xem xét lại nhu cầu thêm chứng cứ cho thấy các công việc gián tiếp tạo ra, hoặc được tạo ra, là toàn thời gian, do bản chất của các phương thức tạo mẫu tạo việc làm được chấp nhận.

Thông qua cuộc họp và lắng nghe trực tiếp ý kiến, chia sẻ của các bên liên quan như vậy, rõ ràng là Sở Di trú Mỹ USCIS đang cố gắng kết nối, thu hút các bên liên quan đến chương trình EB-5 để giải quyết hoặc làm rõ các vấn đề quan trọng nhằm tăng cường tính toàn vẹn và tính khả thi của Chương trình EB-5. Các bên liên quan EB-5, các nhà đầu tư hy vọng rằng các cuộc cải cách của USCIS sẽ được thực hiện một cách minh bạch và ưu tiên quyền lợi cho chương trình và các nhà đầu tư.

Luca ImmiCa (Theo IIUSA)

Nội dung tham khảo:

TRỤ SỞ CHÍNH - HỒ CHÍ MINH

 Tầng 17, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

 028 3827 7697 | 0902 997 933 | 0903 442 667

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm

HÀ NỘI

 Tầng 6 tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

 0902 997 933 - 0903 442 667

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm

ĐÀ NẴNG

 Tầng 3 - Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

 0902997933 -0903 442 667

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm

CALIFORNIA

 7777 Center Ave, Suite 250, Huntington Beach, CA 92647

 (+1 949 ) 402 7899

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm