1 White Red Blue United State of America Happy President's Day National Holiday Celebration - Facebook benner

Ngày 9 tháng 5 vừa qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành thư cho USCIS. Đạo luật Cải cách EB-5 và Liêm chính năm 2022

 

Quốc hội Hoa Kỳ đã gửi thư cho USCIS về việc Tái định cư Trung tâm Khu vực. Làm rõ ý định của Quốc hội liên quan đến Đạo luật Cải cách EB-5 và Liêm chính năm 2022. Nêu rõ các Trung tâm Khu vực hiện có không cần phải được chứng nhận lại theo luật.

USCIS gần đây đã đăng trên trang web của mình, giải thích sai quy chế. Tuyên bố rằng vì Quốc hội đã bãi bỏ Mục 610 của Bộ Thương mại, Tư pháp và Tiểu bang. Đạo luật Chiếm dụng Cơ quan Tư pháp và Liên quan, năm 1993. (ban đầu thành lập Chương trình Thí điểm Trung tâm Khu vực). Tất cả EB- 5 Trung tâm Khu vực không cần nộp Mẫu I-956 mới (vẫn chưa được xuất bản).

Mẫu đơn I-956 phải được chấp thuận, trước khi bất kỳ nhà đầu tư EB-5 mới nào có thể nộp đơn I-526 của họ. Ngoài ra, USCIS yêu cầu các Trung tâm Khu vực cũng phải nộp một biểu mẫu “dự án” mới.

Behring nộp đơn kiện mới chống lại USCIS về đạo luật cải cách EB-5.

Trung tâm khu vực Behring thấy rằng hành động của USCIS là bất hợp pháp. Trái với các quy chế cơ bản dừng Chương trình EB-5. Trung tâm khu vực EB-5 và các nhà đầu tư đã đợi hơn 9 tháng kết thúc quá trình ủy quyền. Behring ngay lập tức đệ đơn kiện tranh chấp việc USCIS giải thích ngôn ngữ và nỗ lực của USCIS. Để chứng nhận tất cả các Trung tâm Khu vực EB-5 hiện có.

Behring là trung tâm vùng, người đã thắng trong vụ kiện USCIS vào tháng 6 năm 2021, đã nộp đơn kiện mới và chuyển sang lệnh hạn chế tạm thời, tức là yêu cầu tòa án dừng theo hướng dẫn của USCIS về việc chỉ định lại trung tâm khu vực để cho phép các nhà đầu tư EB-5 nộp đơn I-526 như thường lệ sau ngày 14 tháng 5 năm 2022.

Quốc hội không có ý định vô hiệu hóa đạo luật cải cách EB-5 các trung tâm khu vực.

Bức thư hôm nay từ Quốc hội cho thấy rõ ràng rằng Quốc hội không có ý định vô hiệu hóa các Trung tâm Khu vực. Khi thông qua Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. Quốc hội bao gồm:Nghị sĩ Đảng Dân chủ Nadler, Lãnh đạo Đa số Schumer, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Cornyn, Graham bày tỏ rằng USCIS đang tạo ra gánh nặng và không cần thiết. Trên thực tế, đã có các công cụ để thực hiện biện pháp liêm chính. Trong khi vẫn cho phép các trung tâm khu vực và nhà đầu tư tiến hành các hồ sơ mới.

Trọng tâm của vấn đề này là USCIS tập trung vào ngôn ngữ của luật bãi bỏ Mục 610 của Bộ Thương mại, Tư pháp và Tiểu bang, Bộ Tư pháp và Các cơ quan liên quan Đạo luật Chiếm đoạt năm 1993. Đạo luật Chiếm đoạt 1993 ban đầu thành lập Thí điểm Trung tâm Khu vực Chương trình).

Như những người soạn thảo luật giải thích trong lá thư, mục đích của ngôn ngữ bãi bỏ là để chuyển Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 khỏi Đạo luật Chiếm đoạt và đặt nó một cách thẳng thắn theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch nơi nó thuộc về. Nó không phải là một sự hủy bỏ của chương trình.

Bản thân quy chế dành cho việc ủy ​​quyền lại Chương trình Trung tâm Khu vực và các điều khoản khác nhau thông qua việc giả định sự tồn tại của các Trung tâm Khu vực.

Đạo luật cải cách EB-5 giả định sự tiếp tục của các trung tâm khu vực hiện có năm 2022.

Đáng chú ý, Đạo luật Cải cách EB-5 năm 2022 quy định rõ ràng rằng các dự án đã được phê duyệt, ngay cả những dự án trước khi ban hành luật mới, vẫn có giá trị và ràng buộc đối với việc xét xử các đơn I-526 mới. INA 203 (b) (5) (F) (ii). Hơn nữa, các nhà đầu tư EB-5 lớn vẫn cần các Trung tâm Khu vực để có thể tính toán việc tạo việc làm gián tiếp. Các nhà đầu tư EB-5 chuyển đổi trung tâm khu vực do không tuân thủ trung tâm khu vực sẽ không khiến trung tâm khu vực chuyển sang bảo lưu ngày ưu tiên và tiếp tục nộp đơn.

Đề nghị của Behring sẽ được tòa án quận xét xử vào ngày 10/5/2022.

 

 

 

Share to:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài Viết Liên Quan

Ms. Nguyễn Thị Phương Trang

(JENNY Trang)

Giám Đốc Kinh Doanh Cấp Cao & Giám Đốc GIA
Chief Business Officer & GIA Director

Ms. Jenny là Chief Business Officer & GIA Director. Đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Public Relation , Event organization, Human Resources trong chuyên ngành kết nối chuyên gia, nhà thầu, đối tác, nhân sự cho các tập đoàn tại Việt Nam và vài nước Châu Á. Có 2 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng và kết nối đối tác nhà phát triển dự án, môi giới bất động sản thuộc CamLy Group.

Ms. Nguyễn Thị Phương Trang
(Jenny Trang)

Giám Đốc Kinh Doanh Cấp Cao & Giám Đốc GIA

Chief Business Officer & GIA Director

Ms. Jenny là Chief Business Officer & GIA Director. Đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Public Relation , Event organization,Human Resources trong chuyên ngành kết nối chuyên gia, nhà thầu, đối tác, nhân sự cho các tập đoàn tại Việt Nam và vài nước Châu Á. Có 2 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng và kết nối đối tác nhà phát triển dự án, môi giới bất động sản thuộc CamLy Group. 

Ms. Camly Dương

CHỦ TỊCH
CEO

Ms. CamLy Dương là Chủ Tịch của ImmiCa và USHome. Trong 10 năm hoạt động, Bà đã giúp người Việt đầu tư vào các dự án bất động sản tại Bắc Mỹ với tổng giá trị hơn nửa tỷ USD. Với tầm nhìn rộng lớn, triết lý kinh doanh trí tuệ và những giá trị cốt lõi nhân văn sâu sắc, Bà Camly đã thu hút các lãnh đạo tài năng từ nhiều quốc gia cùng cống hiến, đưa CamLy JSC kinh doanh thành công trên tầm Quốc tế.

Ms. Camly Dương

CHỦ TỊCH
CEO

Ms. CamLy Dương là Chủ Tịch của ImmiCa và USHome. Trong 10 năm hoạt động, Bà đã giúp người Việt đầu tư vào các dự án bất động sản tại Bắc Mỹ với tổng giá trị hơn nửa tỷ USD. Với tầm nhìn rộng lớn, triết lý kinh doanh trí tuệ và những giá trị cốt lõi nhân văn sâu sắc, Bà Camly đã thu hút các lãnh đạo tài năng từ nhiều quốc gia cùng cống hiến, đưa CamLy JSC kinh doanh thành công trên tầm Quốc tế.