0902 997933/ 0909 184599

CHI NHÁNH CÔNG TY

 

  Địa chỉ Tầng 17, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

  Điện thoại 028 3827 7697 | 0902 997 933 | 0903 442 667

  Email vietnam@immica.org

  Website www.immica.org

  Địa chỉ Lầu 10, Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Điện thoại 0902 997 933 - 0903 442 667

  Email vietnam@immica.org

  Website www.immica.org

  Địa chỉ Tầng trệt, Broadway E, 2 Bertrand Russell, Q.7

  Điện thoại 0909 184 599 | 0902 997 933

  Email vietnam@immica.org

  Website www.immica.org

  Địa chỉ Tầng 3 - Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

  Điện thoại 0902997933 -0903 442 667

  Email vietnam@immica.org

  Website www.immica.org

  Địa chỉ 7777 Center Ave, Suite 250, Huntington Beach, CA 92647

  Điện thoại (+1 604) 722 1781

  Email vietnam@immica.org

  Website www.immica.org

TRỤ SỞ CHÍNH

 Tầng 17, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

 028 3827 7697 | 0902 997 933 | 0903 442 667

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm

HÀ NỘI

 Lầu 10, Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

 0902 997 933 - 0903 442 667

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm

HỒ CHÍ MINH

 Tầng trệt, Broadway E, 2 Bertrand Russell, Q.7

 0909 184 599 | 0902 997 933

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm

ĐÀ NẴNG

 Tầng 3 - Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

 0902997933 -0903 442 667

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm

CALIFORNIA

 7777 Center Ave, Suite 250, Huntington Beach, CA 92647

 (+1 604) 722 1781

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm