Đánh giá dự án EB-5, trung tâm vùng EB-5 qua 10 bước từ Sở Di Trú

Chương trình đầu tư định cư Mỹ (EB-5) là một trong những chương trình đầu tư định cư hấp dẫn nhất. Nhiều người đã định cư thành công ở Hoa Kỳ. Họ thu về nhiều lợi ích lâu dài cho cả gia đình.  Điều quan trọng là có 1 hệ thống thẩm định dự án EB-5, trung tâm vùng EB5 dựa trên ba khía cạnh về nhập cư – đầu tư. Bên độc lập thứ ba nhằm đảm bảo các dự án được giới thiệu đến thị trường cho các nhà đầu tư Việt Nam là an toàn. Hai yếu tố thành công cho các NĐT là thẻ xanh định cư vĩnh viễn. Và lấy lại tiền đầu tư sau 5 năm.

Quy trình thẩm định chặt chẽ này bao gồm 10 bước quan trọng sau:

Bước 1: Dự án được cục di trú mỹ (USCIS) chấp thuận

Các dự án EB-5 đều phải được USCIS chấp thuận. Các dự án vùng đặc biệt của Trung Tâm Vùng có thể được Cục Di Trú Mỹ chấp thuận trước khi huy động hoặc giải ngân nguồn vốn EB-5 vào dự án. Trong trường hợp này, 1 Trung Tâm Vùng mới được thành lập và chấp thuận phù hợp với dự án. Tuy nhiên cũng có trường hợp Trung Tâm Vùng có những vị trí địa lý đặc biệt có thể xây dựng 1 dự án EB-5, huy động và giải ngân vốn EB-5 trong khi đồng thời nộp hồ sơ I-526 xin USCIS chấp thuận. Khi đó, bộ đơn I-526 đầu tiên nộp vào USCIS của nhà đầu tư và tình trạng dự án sẽ được xem xét cùng lúc. Một khi bộ đơn I-526 được chấp thuận, dự án này cũng đã được chấp thuận và các nhà đầu tư khác phụ thuộc hoàn toàn vào tính hợp pháp của nguồn tiền đầu tư của họ.

Bước 2: Dự án nằm trong khu vực thu hút đầu tư (tea)?

Khu vực thu hút đầu tư (TEA) là khu vực nông thôn hay khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn ít nhất 150 phần trăm so với mức thất nghiệp trung bình của Mỹ. Nếu dự án nằm trong TEA, số tiền đầu tư sẽ giảm từ 1 triệu đô la xuống 500,000 đô la Mỹ vì thế cấu trúc của TEA là một phần của đơn I-526

Có nhiều cách để chứng minh dự án nằm trong TEA, tuy nhiên quan trọng nhất cần phải xem xét dữ liệu, bản đồ, điều tra dân số, và thư chấp thuận TEA của dự án. Những dữ liệu này phải còn hiệu lực trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Bước 3: Tổng quan và kinh nghiệm của đơn vị phát triển dự án

Tìm hiểu về kinh nghiệm của đơn vị phát triển dự án giúp nhà đầu tư xác định được dự án đó có thể hoàn thành đúng thời hạn hoặc sử dụng nguồn tài chính 1 cách hiệu quả hay không. Hợp tác với đơn vị phát triển dự án mới chưa được kiểm chứng có thể phát sinh một số vấn đề và không có thành công trong quá khứ để kiểm chứng.

Bước 4: Vai trò quản lý của trung tâm vùng  EB-5 và nhà phát triển trong dự án eb-5

Kinh nghiệm và tính hiệu quả của Đối tác quản lý chung, Nhà phát triển dự án, Trung tâm vùng là nhân tố quan trọng đằng sau sự thành công của một dự án EB-5, cũng đồng thời xác định mức độ rủi ro của nhà đầu tư EB-5 khi tham gia dự án. Bên cạnh đó việc lựa chọn đơn vị tư vấn và luật sư di trú cũng đóng vai trò quan trọng đến sự thành công của bộ hồ sơ I-526.

Một số dự án có sự tham gia của trung tâm vùng vào dự án, đây cũng là một yếu tố mang tính thuyết phục để chứng tỏ trung tâm vùng tin tưởng vào sự thành công của dự án và họ cũng đóng vai trò là nhà đầu tư trong khi mong đợi dự án sẽ hoàn trả vốn vay.

Bước 5: Cấu trúc vốn dự án

Cấu trúc vốn giữ vai trò trọng yếu khi xem xét tất cả nguồn tiền đầu tư cho dự án. Ví dụ nguồn vốn của dự án có thể đến từ những nguồn: Vốn EB-5, vốn nhà phát triển dự án, vốn vay ưu hạn hoặc vốn vay xây dựng, vốn chủ sở hữu và còn nhiều nguồn khác. Nhiều nguồn đầu tư vào cho thấy dự án có thể thu hút nhiều nhà đầu tư khác nhau (cá nhân, tổ chức hoặc ngân hàng). Các đơn vị này tin tưởng dự án khả thi và có thể mang lại lợi nhuận tương ứng.

Trong cấu trúc vốn dự án, nhà đầu tư nên xem xét Trung Tâm Vùng hoặc nhà phát triển dự án có đầu tư vào dự án hay không. Trong cấu trúc khoản vay, cần xem xét khoản vay đó có bao gồm thế chấp hay không, và kế hoạch của Trung tâm vùng cũng như nhà phát triển dự án trong nỗ lực giúp nhà đầu tư lấy lại tiền sau khi đã có thẻ xanh vĩnh viễn. Thông thường tỉ lệ nguồn vốn EB-5 trong các dự án phát triển bất động sản nên ở mức 30 phần trăm, trong cách thức tạo công việc làm, dự án nên có vốn của chủ sở hữu để đảm bảo tính an toàn.

Bước 6: Vai trò của nhà đầu tư trong dự án eb-5

Các nhà đầu tư phải hiểu rõ vị trí của mình trong cấu trúc đầu tư tổng của dự án. Nguồn vốn EB-5 theo hình thức góp vốn đầu tư hay cho vay? Rất nhiều dự án sử dụng hình thức Đối tác giới hạn. Trong đó Trung tâm vùng đóng vai trò như đối tác quản lý chung. Thành lập ra Công ty quản lý dự án NĐT tư tham gia làm đối tác giới hạn trong dự án đó.

Theo luật của Mỹ, với EB-5, tiền của NĐT phải luôn luôn ở vị thế ‘rủi ro”. Khoản tiền đầu tư của họ sẽ có khoản thế chấp từ dự án. Cấu trúc này giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư tham gia vào dự án. Trong trường hợp đơn vị phát triển dự án ( bên đi vay) không có khả năng hoàn trả vốn vay. Theo đúng thời hạn quy định trong hợp đồng (mô hình cho vay). Còn trong mô hình góp vốn, thông thường không có kế hoạch hoàn trả cụ thể nào. Ít hình thức bảo vệ nhà đầu tư trong trường hợp rủi ro nếu xảy ra.

Bước 7: Tạo việc làm

Việc xem xét và phân tích cách thức Trung Tâm Vùng tính toán số lượng công việc làm. Cộng thêm những giấy tờ chứng minh cho một NĐT có thể tạo ra 10 công ăn việc làm. Đây là việc rất quan trọng. Các phương pháp, cách tiếp cận bằng công việc làm gián tiếp và việc làm trực tiếp. Tất cả mang yếu tố thiết yếu trong việc rà soát tính khả thi của dự án EB-5. Đây là phần rất quan trong. Khi USCIS xem xét bộ hồ sơ, họ xem xét kỹ các yếu tố tạo công ăn việc làm.

Bước 8: Phân Tích Tài Chính Và Đánh Giá Của Bên Thứ Ba

Bảo lãnh tài chính là một trong những yếu tố quan trọng cho tính khả thi của dự án. Trung tâm vùng phải cung cấp cho NĐT một mô hình tài chính hoàn chỉnh. Bên cạnh đó còn có báo cáo đánh giá thị trường. Báo cáo này đến từ Bên thứ ba độc lập thể hiện được việc thu nhập, chi tiêu của dự án là hợp lý và chính xác. Báo cáo của Bên thứ ba giúp NĐT có thể rõ về cung – cầu của thị trường. Từ đó cho thấy khả năng tài chính – thu nhập của dự án trong hiện tại cũng như tương lai. Từ đó gia tăng thêm khả năng hoàn vốn cho nhà đầu tư EB-5.

Bước 9: Cam kết xây dựng dự án đúng tiến độ

Một dự án EB-5 thành công có thể được xây dựng . Đi vào hoàn thiện mà không cần có đủ hết nguồn vốn EB-5. Do đó tìm hiểu quá trình tài trợ vốn và tiến độ xây dựng dự án rất quan trọng.

Nắm rõ thông tin, cách thức và thời gian nào vốn tài trợ. Vốn chủ sở hữu được đầu tư vào dự án. Tất cả nhằm đảm bảo tiến trình xây dựng đúng thời hạn. Trung tâm vùng phải cho NĐT thấy được Thoả thuận vay vốn. Ngoài ra còn có cam kết vốn chủ sở hữu đã có sẵn. Trong khi trung tâm vùng bắt đầu tiến hành huy động vốn từ nhà đầu tư EB-5. Những giấy tờ này sẽ giúp dự án cam kết có đủ nguồn vốn để xây dựng. Từ đó hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Bước 10: Kế hoạch hoàn vốn

Đây là 1 vấn đề trọng yếu trong các dự án EB-5. Các NĐT đều rất quan tâm tìm hiểu.  Bất kỳ dự án nào cam kết sẽ trả lại tiền. Đề cập trong hồ sơ dự án thì bộ đơn I-526 của NĐT đó sẽ bị từ chối theo luật. Vì số tiền đầu tư phải luôn trong trạng thái “rủi ro”. “Đầu tư an toàn” cho đến khi bộ đơn I-829 (gỡ bỏ điều kiện) được phê duyệt. Các dự án có thể đề cập đến việc hoàn vốn khi dự án thành công. Ví dụ như bán cho đối tác thứ ba hoặc tái tài trợ bởi nguồn vốn khác. Tuy nhiên, NĐT phải nên nghiên cứu thật kỹ. NĐT nhờ các đơn vị tư vấn đầu tư. Đơn vị uy tính có thể  phân tích rủi ro dự án trước khi tiến hành đầu tư.

 

Share to:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài Viết Liên Quan

Ms. Hứa Tố Trân

(Tracy)

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

Ms. Tracy là 1 chuyên gia ở lĩnh vực di trú, cô có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức về đầu tư định cư EB5. Cô và CEO của IMMICA đã lựa chọn những kênh đầu tư Bất động sản Mỹ thích hợp, đàm phán với các đối tác hàng đầu ở Mỹ để chọn các dự án an toàn và lợi nhuận cho các nhà đầu tư Việt Nam. Đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của tập đoàn IMMICA, cô tiếp tục được tin tưởng để đảm nhận vị trí nòng cốt – giám đốc kinh doanh của IMMICA, USHome and USWealth Group.

Ms. Hứa Tố Trân
(Tracy)

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

Ms. Tracy là 1 chuyên gia ở lĩnh vực di trú, cô có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức về đầu tư định cư EB5. Cô và CEO của IMMICA đã lựa chọn những kênh đầu tư Bất động sản Mỹ thích hợp, đàm phán với các đối tác hàng đầu ở Mỹ để chọn các dự án an toàn và lợi nhuận cho các nhà đầu tư Việt Nam. Đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của tập đoàn IMMICA, cô tiếp tục được tin tưởng để đảm nhận vị trí nòng cốt – giám đốc kinh doanh của IMMICA, USHome and USWealth Group.

Ms. Camly Dương

CHỦ TỊCH
CEO

Ms. CamLy Dương là Chủ Tịch của ImmiCa và USHome. Trong 10 năm hoạt động, Bà đã giúp người Việt đầu tư vào các dự án bất động sản tại Bắc Mỹ với tổng giá trị hơn nửa tỷ USD. Với tầm nhìn rộng lớn, triết lý kinh doanh trí tuệ và những giá trị cốt lõi nhân văn sâu sắc, Bà Camly đã thu hút các lãnh đạo tài năng từ nhiều quốc gia cùng cống hiến, đưa CamLy JSC kinh doanh thành công trên tầm Quốc tế.

Ms. Camly Dương

CHỦ TỊCH
CEO

Ms. CamLy Dương là Chủ Tịch của ImmiCa và USHome. Trong 10 năm hoạt động, Bà đã giúp người Việt đầu tư vào các dự án bất động sản tại Bắc Mỹ với tổng giá trị hơn nửa tỷ USD. Với tầm nhìn rộng lớn, triết lý kinh doanh trí tuệ và những giá trị cốt lõi nhân văn sâu sắc, Bà Camly đã thu hút các lãnh đạo tài năng từ nhiều quốc gia cùng cống hiến, đưa CamLy JSC kinh doanh thành công trên tầm Quốc tế.

Ms.Hoàng Diệp Trúc

(Trudi)

GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ

Với nhiều kinh nghiệm về tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng Việt Nam, Ms. Diệp Trúc đã và đang phục vụ Camly Group trong việc phát triển và quản lý kinh doanh. Trách nhiệm của cô là giúp đội ngũ Marketing và Advisor tăng trưởng hiệu quả qua các hoạt động trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn, thuộc mảng đầu tư định cư và đầu tư bất động sản Hoa Kỳ. Cô đạt được nhiều thành tích khi đã giúp hàng trăm nhà đầu tư có được sự thành công trong chương trình EB5 và đạt được lợi nhuận cao với các dự án đầu tư bất động sản Mỹ. Cô cũng là một Master Coach đã giúp nhiều người giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và cuộc sống. Với kinh nghiệm đó, cô giúp Camly Academy xây dựng và phát triển kế hoạch đào tạo để giúp các Đại sứ đầu tư toàn cầu (GIA) có được sự hỗ trợ tốt nhất cho hành trình thành công của họ tại Camly Platform.

Ms. Hoàng Diệp Trúc
(Trudi)

GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ

Với nhiều kinh nghiệm về tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng Việt Nam, Ms. Diệp Trúc đã và đang phục vụ Camly Group trong việc phát triển và quản lý kinh doanh. Trách nhiệm của cô là giúp đội ngũ Marketing và Advisor tăng trưởng hiệu quả qua các hoạt động trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn, thuộc mảng đầu tư định cư và đầu tư bất động sản Hoa Kỳ. Cô đạt được nhiều thành tích khi đã giúp hàng trăm nhà đầu tư có được sự thành công trong chương trình EB5 và đạt được lợi nhuận cao với các dự án đầu tư bất động sản Mỹ. Cô cũng là một Master Coach đã giúp nhiều người giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và cuộc sống. Với kinh nghiệm đó, cô giúp Camly Academy xây dựng và phát triển kế hoạch đào tạo để giúp các Đại sứ đầu tư toàn cầu (GIA) có được sự hỗ trợ tốt nhất cho hành trình thành công của họ tại Camly Platform.