ĐƠN I-526 trong chương trình EB5

Là đơn đầu tiên được nộp bởi đương đơn EB-5 tại Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Đơn này chứng minh rằng đương đơn EB-5 hội đủ điều kiện để tham gia chương trình. Các đương đơn phải chứng minh đã đầu tư từ 900.000 USD đến 1.800.000 USD. Và nguồn vốn đầu tư vào chương trình EB-5 hợp pháp. Số tiền đầu tư cụ thể phụ thuộc vào việc Nhà đầu tư có đầu tư vào khu vực kinh tế kém phát triển. Được gọi là Khu vực Tạo Việc làm Mục tiêu hay không. Sau khi được phê duyệt, đương đơn cùng vợ/ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của họ sẽ chính thức trở thành thường trú nhân hợp pháp.

ĐƠN I-924:

I-924 là đơn mà Trung tâm vùng (Regional Center) cần phải nộp cho USCIS. Mục đích để được cấp phép thu hút vốn đầu tư EB-5 vào dự án thuộc Vùng kinh tế trọng điểm (TEA).

Hồ sơ tham gia đầu tư định cư EB-5 có rất nhiều loại đơn. Nhà đầu tư cần nắm rõ các loại đơn này để tránh sai sót thông tin và mất thời gian trong quá trình chuẩn bị.

ĐƠN I-924A:

Bổ sung cho đơn I-924. I-924A được đệ trình lên USCIS xét duyệt lại hằng năm. Mục đích để chứng minh một trung tâm khu vực được phê duyệt đủ điều kiện để tiếp tục là Trung Tâm Vùng hợp pháp.

ĐƠN I-485:

Đơn thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng I-485 được nộp bởi đương đơn EB-5. Cùng với các thành viên phụ thuộc trong gia đình ở Hoa Kỳ. Một khi đơn I-526 được xét duyệt, I-485 sẽ được trình lên USCIS. Sau khi được phê duyệt đơn I-485. Nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc của họ sẽ được cấp thẻ xanh có điều kiện. Thẻ xanh có thời gian hai năm.

ĐƠN I-829:

Đơn I-829 là bước cuối cùng trong quá trình xin visa nhập cư EB-5. Đồng nghĩa việc Nhà đầu tư trở thành thường trú nhân vĩnh viễn tại Mỹ. Hồ sơ đơn I-829 gồm bằng chứng chứng minh Nhà đầu tư đã đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5. Và những yêu cầu này của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Ngay sau khi đơn I-829 được duyệt. Trạng thái thường trú nhân có điều kiện của nhà đầu tư sẽ được xóa bỏ. Sau đó, nhà đầu tư cùng người thân trở thành thường trú nhân vĩnh viễn tại Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư chương trình EB-5 có thể nộp đơn I-829 cho USCIS trong vòng 90 ngày. Nhưng phải trước khi hết thời hạn hai năm của trạng thái thường trú nhân có điều kiện. Trạng thái thường trú nhân có điều kiện của Nhà đầu tư được gia hạn khi xét duyệt đơn I-829. Đơn I-829 phải được nộp trong tháng thứ 21 đến 24 kể từ thời điểm bắt đầu của trạng thái thường trú nhân có điều kiện. Nếu không việc trở thành thường trú nhân vĩnh viễn của Nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, Nhà Đầu Tư cũng cần được cố vấn thêm về mặt chuyên môn để đảm bảo thời gian và quyền lợi. Nhà Đầu Tư nên tìm kiếm một đơn vị tư vấn đầu tư định cư EB-5 uy tín và có độ chuyên môn cao để tăng khả năng thành công trong việc đầu tư. Immica với kinh nghiệm 11 năm trong lĩnh vực di trú Mỹ hân hạnh đồng hành cùng Quý anh chị. Liên hệ!