• Home
  • Ngày: Tháng Tư 23, 2021

Cập nhật bản tin Visa Bulletin tháng 5/2021 - LỢI THẾ HƠN VỚI VIỆT NAM! Immica xin gửi đến Quý anh chị nhà đầu tư Bản tin thị thực tháng 05/2021 vừa được công bố bởi Bộ

Tìm hiểu "Ngày nộp đơn" và "Ngày đáo hạn" trên lịch Visa Hoa Kỳ mỗi tháng Đối với nhiều người nhập cư vào Hoa Kỳ đang chờ thị thực chuyển sang trạng thái có sẵn. Lịch Visa