0902997933 / 0917136999

3

Oct, 2014

Gửi phiếu thông tin khách hàng để Đánh giá hồ sơ trực tuyến

Bởi: | Tags: | Bình luận: 0

PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Phiếu thông tin khách hàng cung cấp dưới đây là thông tin sơ lược được sử dụng trước khi tư vấn. Tất cả thông tin trong này sẽ được giữ bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của đương đơn.

I-/ Thông tin tổng quát
II-/ Thông tin vợ/chồng
III-/ Thông tin con cái
1. Con thứ nhất:
2. Con thứ hai:
3. Con thứ ba:
4. Con thứ tư:
IV-/ Kinh nghiệm công việc/ Mô tả về công ty/ doanh nghiệp/ loại hình kinh doanh đang sở hữu:
1. Công ty thứ 1:
2. Công ty thứ 2:
3. Công ty thứ 3:

Xin cám ơn quý khách hàng đã điền thông tin này ! Chúng tôi sẽ sử dụng chúng để quá trình tư vấn cho quý khách tốt hơn.

Trân trọng !

Để lại Bình luận