0902997933 / 0917136999

24

Aug, 2014

Mountain Lakes Hospital

Bởi: | Tags: , | Bình luận: 0

Mountain Lakes Hospital là một phần của Georgia Center – Trung Tâm Phát Triển và Đầu Tư nước ngoài. MLH là dự án có giấy chứng nhận duy nhất trong vùng và do đó không có 1 đơn vị nào khác có thể xây dựng bệnh viện trong khu vực này. Dự án đã đi vào hoạt động và cần mở rộng thêm cho việc kinh doanh và nới rộng bệnh viện. Dự án xây dựng tại Georgia. Hoàn trả 70% số tiền đầu tư sau 2 năm, số còn lại sẽ hoàn trả sau 3 năm kế tiếp.

Để lại Bình luận