0902997933 / 0917136999

8

Oct, 2014

Chương trình Định Cư Đầu Tư Bồ Đào Nha

Bởi: | Tags: , | Bình luận: 4

Tháng 10 năm 2012, Bồ Đào Nha giới thiệu chương trình Định cư Vàng (Golden Residence Permit) đối với Hoạt động Đầu tư (Golden Visa). Golden Visa cho phép người được cấp visa đi lại tự do trong 26 quốc gia thành viên thuộc Liên minh Châu Âu. Người giữ Golden Visa có cơ hội lấy giấy phép định cư vào quốc tịch Bồ Đào Nha sau 5 năm thường trú tại đây. Danh sách các quốc gia cho phép người giữ Golden Visa được đi lại tự do: Theo […]

XEM THÊM