0902997933 / 0917136999
Slide background
Đầu tư vào GIÁO DỤC
an toàn vốn hàng đầu !
ImmiCa Vietnam là đơn vị đại diện chính thức của dự án Charter School EB-5.
Đây là một trong những dự án an toàn nhất hiện nay.

Đặt lịch tư vấn với luật sư ImmiCa

Slide background
ImmiCa giới thiệu các DỰ ÁN
của tập đoàn Marriott và tập đoàn Hyatt
ImmiCa Việt Nam giới thiệu các dự án của tập đoàn Marriott & Hyatt tại Việt Nam,
việc này mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư quan tâm đến định việc định cư US diện EB-5.
và chúng tôi tự hào mang đến cơ hội đầu tư tuyệt vời này cho Bạn !

Đặt lịch tư vấn với luật sư ImmiCa